Stel je voor. Je kunt een kudde schapen kopen. Ja, je leest het goed. Een hele kudde, inclusief een stuk land en een herder die de boel goed onder controle heeft. Zie je dat zitten? Als een pracht investering, waar je munt uit kunt slaan? Of geef je nog eerder geld toe voor die makke, passieve dieren?

Want tja. Wat is zo’n kudde waard?

Economisch gezien, kijk je vooral naar de toekomst: die schapen moeten je meer op gaan leveren, dan je er nu voor betaalt.

Dus als je die wol met hoge winsten weet te verkopen, dan is de aankoop van waarde voor jou. Die waarde zit ‘m in de business die je eruit haalt. Die wil je weten, voor je zo’n kudde aanschaft. Als uitgangspunt heb je uiteraard een rekenmodel nodig. Maar de waarde zit daar niet in.

De waarde haal je uit de business,
niet uit het rekenmodel.

Om achter de waarde te komen, kijk je niet alleen naar de cijfers van het verleden maar ook naar de potentie van de business. Dát is voor een koper cruciaal. Een koper koopt een bedrijf om er in de toekomst meer geld mee te verdienen dan wat hij er nu voor betaalt.

Hier gaan ondernemers de mist in

Ik zie als Register Valuator dat veel ondernemers daar niet bij stilstaan. Ze laten de waarde bepalen door hun accountant of bank. Meestal grijpen die partijen naar standaard rekenmethoden. Denk aan het rekenen met de intrinsieke waarde, de rentabiliteitswaarde of vuistregels als 5 x de winst of zoveel keer de omzet. Soms door gebrek aan kennis, soms omdat dat de snelste manier is.

Rekenmodellen die uiterst onbetrouwbaar zijn. En een risico. Je bedrijf verkopen doe je namelijk maar een keer. Ziet een koper niet wat de groeipotentie is, dan overtuig je niet. Want dat doen kopers, ze kijken naar de kansen om de onderneming meer waard te maken. Dat is de essentie.

Objectieve rekenmethode

Omdat zo’n waardeberekening meer expertise vereist én een hele andere rekenmethode, kom je al gauw uit bij een bedrijfseconoom of register valuator. Zij kunnen namelijk berekenen welke toekomstige vrije geldstromen gegenereerd kunnen worden, rekening houdend met de factoren geld, tijd, risico en onzekerheid. Die toekomstige vrije geldstroom vertelt wat de verdiencapaciteit van een onderneming is.

Wat wordt er met de toekomstige vrije geldstroom bedoeld?

De vrije geldstroom is het saldo dat beschikbaar is voor het uitkeren van rente, dividend en aflossing, zonder dat de operationele uitvoering van de onderneming onder druk komt te staan. Het geld is dus vrij beschikbaar voor de vermogensverschaffers.

Nu hoor ik je denken: maar hoe calculeer je reële toekomstige vrije geldstromen met een onzekere toekomst?

Dat kan wel degelijk. Met voldoende kennis van de business, werk je met goed onderbouwde scenario’s. Zo’n 3 tot 5 jaar vooruitkijken is dan zeker mogelijk. Wat is een realistisch groeipatroon en welk effect heeft dat op de kosten?

Waarde

Even terug naar het begin. De waarde van een onderneming wordt dus bepaald door het contant maken van de toekomstige vrije geldstromen: je wilt weten wat de huidige waarde van een geldbedrag is, dat pas in de toekomst beschikbaar is. Dat contant maken van de vrije geldstromen gebeurt met de vermogenskostenvoet. Een goede waardeerder besteedt veel tijd aan het bepalen van deze vermogenskostenvoet, wat gezien wordt als een soort hurdle rate. Waarde realiseren begint immers pas als het rendement van het geïnvesteerde kapitaal groter is dan de vermogensvoet, dus groter is dan de hurdle rate!

Waarde is niet hetzelfde als de prijs!

Prijs

Maar er zijn meer factoren die een rol spelen in de totstandkoming van de uiteindelijke prijs. Niet alleen de berekende waarde, maar ook zaken als de belevening van de koper, je onderhandelingspositie, de financierbaarheid, de voorwaarden van de deal en fiscaliteit spelen een rol in de prijsbepaling.

De oplettende lezer heeft al door dat je veel elementen kunt beïnvloeden. Met andere woorden: waarde kun je beïnvloeden.

De vraag is of jouw bedrijf voorbereid is op de koper van straks. Werk je continu naar dat moment toe? Neem je nu al beslissingen, om straks een pracht aanbod te hebben?

Die kudde schapen, zijn dat Drentse heideschapen met wol van lange sluike vezels? Hoe is het met het gehalte kemp, belangrijk als het om verfbaden gaat? Heb je een steady portefeuille afnemers, of ben je inmiddels hofleverancier van grote, innovatieve modegiganten?

Je bedrijf straks goed verkopen begint nu. Tussentijds een waardebepaling laten doen, geeft je richting. Je ontdekt hoe je de waarde kunt verhogen. Hoe je de vrije geldstromen kunt verhogen en de risico’s kunt beperken. Maar wees niet te mak. Zorg dat je de waarde laat bepalen door iemand die verder kijkt dan door de boekhoudkundige bril. Dan heb jij tijdig je schaapjes op het droge.

Bert Hidding

Register Valuator bij Indicatio

Over Bert Hidding

Als Register Valuator ben ik gespecialiseerd in het bepalen van de waarde van ondernemingen. Gevestigd in het noorden van het land, kenmerkt mijn werkwijze zich door een nuchtere, realistische en onafhankelijke kijk op bedrijfswaarderingen. Exact wat er nodig is bij en aan- en verkoop van ondernemingen, zakelijke geschillen tussen aandeelhouders of bij echtscheidingen.

Daarnaast leent een bedrijfswaardering zich uitstekend voor het vergroten van de aandeelhouderswaarde. Als Register Valuator ben ik aangesloten bij het NIRV, de beroepsvereniging voor Register Valuators in Nederland. Er zijn zo’n 300 RV’ers in Nederland, waarvan ik een van de weinigen ben die zich op de drie noordelijke provincies richt. Voor vragen kijk gerust op https://www.indicatio.nl of neem contact op via bert.hidding@indicatio.nl.