Financial Due Diligence

Financial due diligence

Uit onderzoek van MKB Nederland blijkt dat een ontoereikende voorbereiding, en daardoor slecht uitgevoerde bedrijfsopvolgingen, het voortbestaan van dertig procent van de familiebedrijven bedreigt. Voor de grotere fusies zijn de volgende tendensen te bespeuren: zeventig tot tachtig procent van deze fusies voldoet niet aan de verwachtingen, vijftien tot twintig procent ervan levert een negatieve waarde op en de helft ervan wordt binnen tien jaar weer ongedaan gemaakt.

Wij signaleren dat vandaag de dag steeds meer partijen belang hechten aan een duediligenceonderzoek. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan kopers, maar ook aan stakeholders, zoals de raad van commissarissen, financiers en ondernemingsraden.

Onafhankelijke mening over financiële positie

Bij een fusie of overname staan er veel geld en belangen op het spel. U wilt vanzelfsprekend geen ‘kat in de zak’ kopen, maar voldoende zekerheid hebben dat de partij die u aankoopt werkelijk haar plannen kan waarmaken of bijdraagt aan uw ondernemingsplan. Ook zijn er vaak grote gevolgen voor de financiële resultaten en de rapportage daarover. Belanghebbenden verwachten op dit vlak transparante communicatie van u. Al met al is het daarom zaak dat u voldoende inzicht krijgt in de risico’s en kansen van de financiële positie en de vooruitzichten van de partij die u wilt overnemen.

Geïntegreerde aanpak

Wij verschaffen u inzicht in het effect van een voorgenomen overname of fusie op uw bedrijfsresultaten. In ons onderzoek integreren we daarbij verschillende invalshoeken. Allereerst besteden we uiteraard aandacht aan de boeken (in het bijzonder aan de financiële gezondheid), de waardedrijvende factoren, knelpunten in de verslaggevingen en de kwaliteit van de resultaten. Waar nodig analyseren we ook de haalbaarheid van beoogde synergiën en andere kostenbesparingen. Als adviseur geven wij u bovendien onze duidelijke, onafhankelijke mening. Zo kunt u een onderbouwd besluit nemen over de deal, de voorwaarden en de prijs.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis intakegesprek.

Bert Hidding RV QC

partner

Bel ons

+31 655 335 705

Bezoek ons

Oliemolen 1
7751 DV  Dalen
Nederland