Waardering in het kader van verslaggeving (PPA en impairments)

Waardering in het kader van verslaggeving (PPA en impairments)

Ingevolge IFRS 3 (Business Combinations) dienen ondernemingen de koopsom van acquisities in de geconsolideerde jaarrekening toe te rekenen aan alle identificeerbare activa en passiva (Purchase Price Allocation). Vervolgens dient op grond van IAS 36 (Impairment of Assets) een jaarlijkse impairmenttest te worden uitgevoerd op de geactiveerde goodwill en overige immateriële vaste activa (zoals intellectueel eigendom, ofwel IP) met een onbepaalde levensduur. Wij kunnen ondernemers voorzien van een degelijk rapport omtrent bovenstaande waarderingen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis intakegesprek.

Bert Hidding RV QC

partner

Bel ons

+31 655 335 705

Bezoek ons

Oliemolen 1
7751 DV  Dalen
Nederland