Waardering bij faillissement

Waardering bij faillissement

Bij een onderneming die failliet is gegaan, is de curator verantwoordelijk voor het optimaliseren van de belangen van de boedel. De curator zal bekijken of de onderneming of een deel daarvan via een doorstart mogelijk meer opbrengt dan door de verkoop van de individuele activa. Wij worden regelmatig ingeschakeld om de curator bij te staan bij de afwikkeling van een failliete onderneming. Een Register Valuator heeft bij uitstek een deskundig oordeel over het toekomstperspectief van een onderneming. Inschakeling van een Register Valuator geeft de curator de zekerheid dat hij bij de afwikkeling verantwoord handelt richting schuldeisers en eigenaren.

Na een faillissement moeten beslissingen snel worden genomen en is er vaak weinig budget. Toch is het verstandig om minimaal de tijd te nemen om een waardebepaling te laten uitvoeren. Hoewel een waardebepaling bij een faillissement vaak slechts indicatief is, geeft de rapportage wel een oordeel over de economische (meer)waarde. Daarmee kan een curator de separatisten (vaak in ieder geval de bank) bewegen om geduld op te brengen en om hun zekerheden nog niet uit te winnen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis intakegesprek.

Bert Hidding RV QC

partner

Bel ons

+31 655 335 705

Bezoek ons

Oliemolen 1
7751 DV  Dalen
Nederland