Het indicatio team

Bert Hidding RV QC

Bert Hidding RV QC

partner

Bert is zijn carrière in 1985 begonnen bij Deloitte. In 1989 startte hij, samen met twee compagnons, zijn eigen accountantskantoor. Mede onder zijn leiding groeide dit kantoor naar ongeveer 150 medewerkers en zes kantoren, waarvan vijf in het noorden van Nederland en een in Hong Kong. In november 2006 verkocht hij zijn aandeel en vervulde vervolgens diverse managementrollen bij Qurius Nederland BV, beursgenoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam, om de dynamiek van een beursgenoteerd bedrijf te ervaren. In zijn laatste rol bij dit bedrijf was hij financieel directeur van Qurius Nederland. Met 350 medewerkers, zes business lines en een omzet van ongeveer 55 miljoen euro rapporteerde hij in deze functie rechtstreeks aan de raad van bestuur.

In 2013 stapte Bert in de rol van CFO over naar The IT Channel Company BV in Leusden. In deze rol was hij verantwoordelijk voor de afdeling Finance, HR en Backoffice van dertien entiteiten in het binnen- en buitenland. In drie jaar tijd groeide het bedrijf mede door autonome groei en acquisities van een omzet van twee miljoen naar vijftig miljoen euro. Bert was actief betrokken bij het gehele M&A-proces van deze acquisities.

De brede managementervaring van Bert in verschillende sectoren, gecombineerd met zijn specialistische financiële kennis van bedrijfswaardering, bedrijfsmodellering en het definiëren van waardeproposities maakt dat hij niet alleen snel en grondig inzicht heeft in waarde en hoe deze te vergroten, maar ook in de haalbaarheid van overnames en participaties. Bert is met name werkzaam op het gebied van fusies, overnames en waarderingen in de sectoren zakelijke dienstverlening, informatietechnologie, detail- en groothandel.

Bert heeft na afronding van de HOFAM de postdoctorale opleiding Business Valuations afgerond aan de Rotterdam School of Management, die deel uitmaakt van de Erasmus Universiteit. Hij is gecertificeerd Register Valuator en staat ingeschreven bij de beroepsvereniging het NIRV (Nederlands Instituut voor Register Valuators).

Rob G. Berkhof RA RI

Rob G. Berkhof RA RI

associate partner

Rob startte zijn carrière in de accountancy, waar hij zowel mkb-organisaties als multinationals tot zijn klanten mocht rekenen. Van de accountancy stapte hij over naar de wereld van de ict. Aanvankelijk richtte hij zich daar op programmering, om uiteindelijk werkzaam te zijn als internationaal programmamanager voor uiteenlopende bedrijven. Daarna volgde een periode waarin Rob een eigen bedrijf had in de administratieve dienstverlening en waarnemend hoofd edp-auditing was bij een grote bank. Vervolgens maakte hij de overstap naar diverse managementfuncties die zich kenmerkten door de combinatie van financiën, ict en logistiek. Het betrof hierbij eindverantwoordelijke functies in de zorg, uitvaart en verzekering, luchtvaart, auto-industrie en bij de semioverheid. Robs kracht is gelegen in zijn vermogen om doelen helder te formuleren, verbinding te leggen en draagvlak te creëren op de benodigde organisatieniveaus. Met deze combinatie van kwaliteiten heeft hij vele projecten binnen de gestelde tijd en doelstellingen gerealiseerd.

Voornoemde werkzaamheden combineerde Rob ruim 25 jaar met een docentschap Bestuurlijke Informatievoorziening en ICT aan NIVRA-Nyenrode; momenteel is hij nog verbonden aan de controllersopleiding van NIVE Opleidingen. Tevens maakte hij deel uit van diverse raden van toezicht en geschillencommissies.

In alle werkzaamheden en taken die Rob tijdens zijn carrière vervuld heeft, onderscheidde hij zich door zijn vermogen om problemen op het gebied van bedrijfsvoering en de beheersing van processen snel te doorgronden. Ook als het gaat om het vinden van pragmatische oplossingen voor dergelijke problemen, heeft hij zijn meerwaarde op vele fronten bewezen.

Dr. Philip I. Eskenazi

Dr. Philip I. Eskenazi

associate partner

Philip is gespecialiseerd in de analyse van besluitvormingsproblemen onder onzekerheid. Hij is een expert in geavanceerde modelleringstechnieken als Monte Carlo-simulaties en Real Options Valuation. Deze technieken maken het mogelijk om op waarde te sturen bij strategische beslissingen, bij het formuleren van groeistrategieën, bij investeringsbeslissingen en bij het evalueren van innovatieprojecten. Om waarderingsmodellen zoveel mogelijk data-gedreven te maken, assisteert hij klanten ook bij het verzamelen en analyseren van data.

Daarnaast heeft Philip tijdens zijn promotieonderzoek diepgaande kennis opgedaan van de psychologie van besluitvorming. Hij is dan ook als geen ander bekend met de valkuilen van besluitvorming en de gereedschappen die zijn ontwikkeld om organisaties daarvoor te behoeden. Dit alles stelt hem in staat leidt om de rationaliteit in besluitvorming door middel van een geïntegreerde aanpak te bewaken. Philip begeleidt het volledige traject van belangrijke beslissingen: van het helder en zorgvuldig formuleren van het vraagstuk, het creatief doordenken van mogelijke oplossingen, het verzamelen en analyseren van informatie en het opstellen van cashflowmodellen tot het uiteindelijke commitment to action.

Naast zijn consultingwerk verzorgt Philip colleges aan professionals aan verschillende universiteiten, waaronder de Erasmus Universiteit en Nyenrode. In het Business Valuation-programma van Rotterdam School of Management, leidend tot de titel Register Valuator, doceert hij over het modelleren van onzekerheid en over Real Options Valuation. Ook verzorgt hij colleges over besluitvorming en modellering voor de Register Controller-opleiding van de Erasmus Universiteit.

Philip heeft zijn Ph.D. in Management behaald aan de Erasmus Universiteit. Zijn proefschrift handelt over de wisselwerking tussen managementstructuren en de psychologie van besluitvorming. Hij is bedreven in het opzetten en analyseren van zowel gedragsexperimenten als neurowetenschappelijke metingen. Naast bedrijfskunde is hij aan King’s College London afgestudeerd in de filosofie. De manier waarop hij aldus rigoureuze redenatie en argumentatie kan toepassen op complexe vraagstukken binnen organisaties, geeft zijn professionele functioneren een unieke meerwaarde. Zijn wetenschappelijke artikelen zijn gepresenteerd op internationale conferenties en gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften als Accounting, Organizations & Society.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis intakegesprek.

Bert Hidding RV QC

partner

Bel ons

+31 655 335 705

Bezoek ons

Oliemolen 1
7751 DV  Dalen
Nederland