Waardering in het kader van M&A transacties

Waardering in het kader van M&A transacties

Hierbij moet voornamelijk gedacht worden aan fusies en overnames. Transacties komen op grond van verschillende motieven tot stand. Zo kan het gaan om het vergroten van de omzet, expansie in nieuwe markten, het behalen van synergievoordelen, het bereiken van een pensioengerechtigde leeftijd et cetera. Bedrijfswaardering is een dynamisch proces waarbij getracht wordt vergaande kennis van de onderneming, haar omgeving en de relevante waardestuwers te verkrijgen. Het doel van onze advisering is om onze opdrachtgevers inzicht te verschaffen in de economische waarde, de waardeontwikkeling of het teloorgaan van waarde van hun onderneming. Vanuit een waarderingsperspectief begeleiden wij u tijdens het gehele proces, van strategische oriëntatie, bedrijfsanalyses, waardebepaling en het structureren van uw deal tot en met de onderhandelingen en de closing. Daarnaast kunnen wij toezien op en zorg dragen voor een gedegen financieringsproces. Vanzelfsprekend begeleiden wij ook diverse onderdelen van dit proces. Daarnaast kunnen wij u waar nodig extra ondersteuning bieden door ons betrouwbare netwerk van advocaten, banken, private-equity- en venture-capitalpartijen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis intakegesprek.

Bert Hidding RV QC

partner

Bel ons

+31 655 335 705

Bezoek ons

Oliemolen 1
7751 DV  Dalen
Nederland