Het vrouwtje van Stavoren. Wat een portret was dat. De rijke koopmansweduwe die meer rijkdom bezat dan de hele stad Stavoren bij elkaar, maar nog niet tevreden was. Ze mobiliseerde een schipper om het kostbaarste bezit te vinden dat er was. Na een lange reis kwam de schipper thuis met graan. Ze was woedend. “Gooi het maar terug in zee!”

“Nee, niet doen!” riep een voorbijganger. “Als je ooit in de bedelstand vervalt, is het graan als goud voor je.” Het vrouwtje lachte schamper: “Dat zal mij nooit overkomen, net zomin als ik deze gouden ring ooit terug zal zien.” En ze gooide haar ring in zee.

Och, wat een hoogmoed. Nee, het zou haar niet overkomen.

Maar op een dag toonde haar dienaar een vis, met de ring in z’n maag. Het lot had zich tegen haar gekeerd en ze eindigde haar leven in armoede.

Onderneming en huwelijk

Maar in zekere zin lijden we allemaal weleens aan die hoogmoed. Want als je je zaken goed voor elkaar hebt, denk je soms ook: wie doet me wat? Met je succesvolle onderneming, een fijn huwelijk en gezin en een mooi huis.

Oudjaarsavond

Je regelde alles goed, ook voor als je partner trekjes van de vrouw van Stavoren zou krijgen. Je trouwde op huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding. En dus breng je trouw elke oudjaarsavond met je geliefde het ‘mijn’ en ‘dijn’ in kaart. Wat bracht de één financieel in en wat de ander afgelopen jaar? Alles om te voorkomen dat er discussie over de verdeling ontstaat. Toch?

Nee. Eerlijk gezegd, gebeurt bovenstaande zelden. Bijna bij alle partners met een onderneming, gaat verdiend geld op een gezamenlijke hoop voor het huishouden, tekent de partner gewoon mee voor een zakelijke lening, financiële geldstromen lopen door elkaar. Omdat er vertrouwen in elkaar is. En dat is mooi.

Barstjes?

Maar wat als er op een kwade dag een barst in het mooie verhaal komt en jullie gaan scheiden? Dan worden zaken als winstcijfers, pensioenopbouw en de geschatte waarde van de onderneming zeer relevant. De rechter gaat alimentatie vaststellen, gebaseerd op de winstcijfers van de afgelopen drie jaar, maar is die alimentatie wel verantwoord en reëel berekend? Er komen zorgen over de voortzetting van het bedrijf. En hoe zit het met de pensioenopbouw voor beiden?

Zit je in die situatie, let dan op de volgende zes punten:

1. Niet Altijd een fiftyfifty verdeling
Ga niet automatisch uit van een fiftyfifty verdeling van de aandelen, ook al ben je in gemeenschap van goederen getrouwd of op huwelijkse voorwaarden waar een periodiek verrekenbeding niet is uitgevoerd.

2. Welke beloningen krijgt de ondernemer?
Let op bij de bepaling van de alimentatie. De ondernemer bepaalt immers zijn eigen salaris en hoe moet worden omgegaan met uitgekeerd dividend en opnames in rekening-courant.

3. Onafhankelijke waardering
De onderneming moet gewaardeerd worden. Laat de waardering van je onderneming niet door je eigen accountant vaststellen, maar kies een onafhankelijke partij, zoals een Register Valuator. Je voorkomt een gekleurd beeld of in ieder geval de verdenking ervan.

4. Wat vindt de fiscus?
Hou bij alle financiële regelingen die worden bedacht, rekening met de fiscus. Het kan zijn dat de fiscus anders tegen de uitkomsten aankijkt. Je moet een afweging maken tussen de aftrekbaarheid van de belasting bij de één en de belastbaarheid bij de ander.

5. Moet er iemand ontslagen worden?
Is het bedrijf van één van jullie en is de ander hier officieel in dienst, dan rijst de vraag of jullie nog samen kunnen/willen werken. Is dit niet het geval, dan zal het dienstverband op de juiste manier ontbonden moeten worden. Je hebt dan ineens ook te maken met ontslagvergoedingen, opzegtermijnen, wel of geen recht op WW etc.

6. Pressiemiddel
Zet het bedrijf niet in als pressiemiddel om de ander met zo min mogelijk geld achter te laten. De continuïteit van het bedrijf is belangrijk om de inkomstenstroom op peil te houden. Een faillissement helpt geen van beiden.

Het arrogante Vrouwtje van Stavoren meende dat financiële stress haar bespaard zou blijven. En zo denken wij vaak ook. Maar keert het lot zich tegen je, beperk de schade dan en kies een objectieve partij, die jullie begeleidt. Laat een advocaat of een mediator een Register Valuator inschakelen. Zo houden jullie beiden vertrouwen in een goede, eerlijke afwikkeling van alle financiële gevolgen en is er voor jullie beiden weer toekomstperspectief.

Bert Hidding – Register Valuator

Over Bert Hidding

Als Register Valuator ben ik gespecialiseerd in het bepalen van de waarde van ondernemingen. Gevestigd in het noorden van het land, kenmerkt mijn werkwijze zich door een nuchtere, realistische en onafhankelijke kijk op bedrijfswaarderingen. Exact wat er nodig is bij en aan- en verkoop van ondernemingen, zakelijke geschillen tussen aandeelhouders of bij echtscheidingen.

Daarnaast leent een bedrijfswaardering zich uitstekend voor het vergroten van de aandeelhouderswaarde. Als Register Valuator ben ik aangesloten bij het NIRV, de beroepsvereniging voor Register Valuators in Nederland. Er zijn zo’n 300 RV’ers in Nederland, waarvan ik een van de weinigen ben die zich op de drie noordelijke provincies richt. Voor vragen kijk gerust op https://www.indicatio.nl of neem contact op via bert.hidding@indicatio.nl.