D’Olle Grieze. Zo wordt de Martinitoren in Groningen genoemd. En met een beetje geluk word jij dat ook: oud en grijs.

Werk je als ondernemer dan nog steeds tot je erbij neervalt? Of verkocht je je bedrijf goed, dankzij je voorbereidingen en visionaire blik?

Filosoof Søren Kierkegaard zei ooit: het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen. Ik bestrijd dat niet. Voor je onderneming kan achterwaarts redeneren je namelijk voor grote mislukkingen behoeden.

Reverse engineering, heet dat in de technologie: je neemt je ideale eindresultaat als beginpunt en rekent stapsgewijs terug hoe je daar komt.

Dat klinkt abstract. Hoe doe je dat bij je onderneming?

Misschien denk je liever niet aan die ingewikkelde toekomst. Je bent al blij als je het einde van de werkweek haalt. Een gemiste kans. Zeker omdat je weet dat die dag er komt: de verkoop van je onderneming. Omdat je nieuwe uitdagingen zoekt of omdat je met pensioen wilt.

Planmatig toewerken naar het einde van je onderneming geeft enorm veel rust en grip op je financiële toekomst.

In vier stappen laat ik je zien hoe zo’n terugrekenmodel eruitziet. Laten we uitgaan van een tijdsbestek van zeven jaar, inclusief een veelvoorkomend fenomeen: de earn-out constructie van twee jaar.

Een earn-out betekent dat de koper een gedeelte van de koopsom al heeft voldaan, en het resterende gedeelte gefaseerd betaalt. Je ontving bijvoorbeeld twee jaar geleden 60% van de geldsom, en de laatste twee jaren de overige 40%. De earn-out bedragen zijn meestal gebaseerd op de prestatiedoelstellingen van de onderneming, vaak over een periode van twee jaar.

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om een earn-out te voorkomen en het gehele bedrag bij verkoop te ontvangen.

We beginnen bij het eindresultaat: dat ultieme moment waarop je het gehele verkoopbedrag verzilvert waar je zo hard voor werkte: de verkoop van je bedrijf.

Mijlpaal 1: Gefeliciteerd! Vandaag ontvang je de laatste betaling van je verkochte bedrijf

Kies de dag, de maand en het jaar waarop jij de champagne ontkurkt, omdat de totale verkoopprijs van je onderneming op je bankrekening staat. Vandaag was namelijk de laatste betaaldag van de afgesproken earn-out constructie.

Mijlpaal 2: Dag van de verkoop, twee jaar voor de laatste earn-out betaling

Je hebt wat te vieren. De handtekeningen zijn gezet, je bedrijf is verkocht. Je ontving inmiddels circa 60% van de verkoopprijs van je onderneming op je bankrekening. De overige 40% ontvang je uitgespreid over de komende twee jaar. In sommige gevallen sta je als werknemer de komende twee jaren op de loonlijst van je koper, om te zorgen dat de komende twee earn-outjaren de doelstellingen behaald worden.

Mijlpaal 3: Twee jaar voor de dag van verkoop

Vandaag kijk je naar de groeidoelstellingen die je de afgelopen drie jaar voor je bedrijf prognosticeerde. De voorspelde winstgroei en verbetering van je EBITA-marge zijn uitgekomen. Ook de doelstelling voor de komende jaren ziet er goed uit. Daarnaast minimaliseerde je de risico’s in je onderneming en voerde je een eventuele fiscale herstructurering door. Het vertrouwen in de waarde en de stabiliteit van je onderneming sterken je in de overtuiging het verkoopproces te starten.

Mocht je het niet al eerder gedaan hebben, dan neem je nu een Register Valuator in de arm. Je komt tot een reële waardebepaling en leidt zo het verkoopproces in goede banen. Je start de verkoopstrategie en het onderhandelingstraject. Je zorgt dat de documentatie vanuit de optiek van de koper op orde is voor een due diligence. Het actieve verkoopproces start je zo’n 6 tot 12 maanden voor het voltooien van de verkoop.

Mijlpaal 4: Vijf jaar voor de dag van verkoop

Vandaag over vijf jaar wil je je onderneming succesvol verkocht hebben. Vijf jaar lijkt lang. Maar je realiseert je dat je minimaal drie jaar nodig hebt om een sterke omzet- en winstgroei te bewerkstelligen om zo de onderneming aantrekkelijk in de markt te zetten. Je stelt nu je groeidoelstellingen vast. Ook voor het doorvoeren van een eventuele fiscale herstructurering heb je tijd nodig.

Het is slim om nu al een waardebepaling op te laten maken, dus je zoekt een betrouwbare Register Valuator. Een waardebepaling geeft direct inzicht in de huidige waarde, de mogelijke effecten van je beoogde omzetgroei, de EBITA-groei en het minimaliseren van gesignaleerde risico’s.

Ook onderzoek je in deze fase welke factoren kopers aantrekken of juist afstoten. Hoe je waarde verhoogt of verlaagt of verkeerde beslissingen voorkomt.

Even terug naar vandaag

De verkoop van je onderneming start dus al ongeveer vijf jaar voor de daadwerkelijke einddatum. Maar ook als die horizon nog verder weg ligt, maak je het verschil door nu al te werken aan een sterkere, solide onderneming. Te weinig ondernemers realiseren zich dat en missen de boot door veel te laat in actie te komen.

Reverse engineering. Onderzoek eens wat het voor jou betekent. Voor als je ’ol en gries’ bent, of voor als je de boel tussentijds wilt verkopen. Of als je het familiebedrijf over wilt (laten) nemen.

Kierkegaard had gelijk, we leven ons leven voorwaarts. Maar slim achterwaarts rekenen aan je onderneming voorkomt onverwachte tegenvallers.

Bert Hidding

Register Valuator bij Indicatio

Over Bert Hidding

Als Register Valuator ben ik gespecialiseerd in het bepalen van de waarde van ondernemingen. Gevestigd in het noorden van het land, kenmerkt mijn werkwijze zich door een nuchtere, realistische en onafhankelijke kijk op bedrijfswaarderingen. Exact wat er nodig is bij en aan- en verkoop van ondernemingen, zakelijke geschillen tussen aandeelhouders of bij echtscheidingen.

Daarnaast leent een bedrijfswaardering zich uitstekend voor het vergroten van de aandeelhouderswaarde. Als Register Valuator ben ik aangesloten bij het NIRV, de beroepsvereniging voor Register Valuators in Nederland. Er zijn zo’n 300 RV’ers in Nederland, waarvan ik een van de weinigen ben die zich op de drie noordelijke provincies richt. Voor vragen kijk gerust op https://www.indicatio.nl of neem contact op via bert.hidding@indicatio.nl.


[1] EBITA-marge is een indicator waaruit de financiële operationele gezondheid van een bedrijf kan worden afgeleid. Het betreft de winst voor aftrek van renten, belastingen en afschrijvingen van immateriële activa. fffffffffffff