Als het om het noorden des lands gaat, heb ik chauvinistische trekjes. Ik woon er mijn hele leven al, dan ontkom je daar niet aan. Dat is prima, maar je kijkt soms door een gekleurde bril. Ik geef een voorbeeld. Kijkend naar de werelderfgoedlijst van Unesco zie ik onze Wadden en het Ir. D.F. Wouda gemaal in Lemmer er wel op staan, maar blijkt het Eise Eisinga Planetarium in Franeker nog niet door de ballotagecommissie heen.

Bijzondere waarde

Waarom niet? Denk ik dan. Dat Franeker planetarium heeft een unieke en universele waarde. Precies wat nodig is om op de lijst te komen. Maar kennelijk spelen er andere factoren een rol, waardoor Unesco nog niet over de bijzondere waarde uit is.

Het is daarom maar goed dat ik er niet over ga. Dat er onafhankelijk partijen zijn die zo’n planetarium in z’n totale context als erfgoed kunnen waarderen.

Register Valuator

Wat ik wél in z’n totale context kan waarderen zijn bedrijven. Omdat ik als Register Valuator exact weet welke factoren een rol spelen om tot een waarde te komen, die ook onderhandelingswaardig is. Daar is de nodige expertise voor vereist. Van de objectieve cijfers tot het moment van verkoop en van de positie van de tegenpartij tot zelfs prestige.

Ik merk dat ondernemers en accountants vaak met een gekleurde bril naar die cijfers kijken. Vanuit hun eigen standpunt gezien en zich niet bewust van de talloze andere factoren die een grote rol spelen als het op de waardering aankomt.

Wat zijn nu de drie grootste valkuilen waar ik je graag voor behoed?

3 misrekeningen

  • Valkuil 1: Hoe zit het met het onroerend goed?

Met als uitgangspunt de kasstromen en resultaten, hangt er aan ieder bedrijf een risicoprofiel. Dit heeft te maken met de kwetsbaarheid van de onderneming en haar positie in de markt.

Komen daar hoge risico’s uit, dan zal bij gelijke kasstromen de waarde van de onderneming lager zijn. Nu de valkuil: let goed op het complexe onderdeel onroerend goed. Neem je in het risicoprofiel van de onderneming het onroerend goed mee, dan leidt dit tot een te lage waarde. Onroerend goed heeft namelijk een lager risicoprofiel dan de onderneming zelf.

Uiteraard zijn er situaties waarbij het onroerend goed juist wel een onderdeel is van het risicoprofiel van de onderneming. Heb je een golfbaan, dan verbind je het onroerend goed onlosmakelijk aan de uitvoering van je bedrijf. Zorg dus dat je het onroerend goed apart waardeert als het onroerend goed niet bedrijfsgebonden is.

  • Valkuil 2: Overtollig werkkapitaal

Overtollig werkkapitaal is werkkapitaal dat op de balans staat, maar wat niet nodig is voor de bedrijfsuitoefening. Overtollige liquide middelen en vorderingen die geen verband houden met de bedrijfsactiviteiten maken geen deel uit van de onderneming. Overtollig werkkapitaal hoort dus uitgekeerd te worden aan de verkopende aandeelhouder. Houd hier rekening mee bij de waardering, anders kom je te laag uit.

  • Valkuil 3: De waarde van de aandelen

De waarde van je onderneming of de waarde van je aandelen, dat zijn twee verschillende dingen. Bij de waarde van de onderneming kijken we naar de resultaten/ kasstromen. Maar de onderneming is vaak gefinancierd met eigen vermogen (de aandelen) én met vreemd vermogen (langlopende schulden). De waardering van de onderneming komt dus niet alleen de aandeelhouders toe, maar ook de verschaffers van het vreemd vermogen. Denk aan de aflossing en rente. Wil je de waarde van de aandelen weten, dan wordt de waarde van de onderneming verminderd met de economische waarde van het vreemd vermogen. Doe je dit niet, dan leidt dit tot een te hoge waarde.

Nu is elke onderneming uniek en geen situatie gelijk. Maar in de praktijk blijkt dat er met tal van aspecten onvoldoende rekening wordt gehouden om uiteindelijk tot een kloppende waarde te komen.

Onafhankelijk

In tegenstelling tot ons werelderfgoed, hoef je je bedrijf niet door een onafhankelijke partij te laten waarderen. Maar je wilt als verkoper dat je waardebepaling goed in elkaar steekt, nietwaar? En als koper wil je weten of je de juiste prijs betaalt. En dat is de reden dat serieuze partijen een onafhankelijke Register Valuator in de arm te nemen.

Bert Hidding

Register Valuator bij Indicatio

Over Bert Hidding

Als Register Valuator ben ik gespecialiseerd in het bepalen van de waarde van ondernemingen. Gevestigd in het noorden van het land, kenmerkt mijn werkwijze zich door een nuchtere, realistische en onafhankelijke kijk op bedrijfswaarderingen. Exact wat er nodig is bij en aan- en verkoop van ondernemingen, zakelijke geschillen tussen aandeelhouders of bij echtscheidingen.

Daarnaast leent een bedrijfswaardering zich uitstekend voor het vergroten van de aandeelhouderswaarde. Als Register Valuator ben ik aangesloten bij het NIRV, de beroepsvereniging voor Register Valuators in Nederland. Er zijn zo’n 300 RV’ers in Nederland, waarvan ik een van de weinigen ben die zich op de drie noordelijke provincies richt. Voor vragen kijk gerust op https://www.indicatio.nl of neem contact op via bert.hidding@indicatio.nl.